SYNTHESIS OF NEW α-AMINOPHOSPHONATES UNDER THE CONDITIONS OF THE PUDOVIK REACTION

Authors

  • K. A. Doszhanova Kazakh National Women's Teacher Training University
  • A. B. Kuandykova Kazakh National Women's Teacher Training University
  • N. O. Myrzahmetova Kazakh National Women's Teacher Training University
  • K. O. Kishibaev Kazakh National Women's Teacher Training University

Keywords:

α-aminophosphonates, Pudovik reaction, benzaldehydes, diethyl phosphate, Schiff foundations, IR, NMR spectroscopy

Abstract

By the reaction of 1-ethynyl-1-aminocyclohexane with 3,4-dimethoxybenzaldehyde and n-aminodimethylbenzaldehyde, the corresponding Schiff bases were obtained, the phosphonylation of which by diethylphosphoric acid under the conditions of the Pudovik reaction, new α-aminophosphonates were isolated and characterized. The composition and structure of the synthesized compounds were investigated and confirmed by IR, NMR 1H, and 31P spectroscopy methods.

References

[1] Cherkasov R.A., Galkin V.I. Reakcija Kabachnika‒Fildsa: Sinteticheskij potencial i problemy mehanizma // Usp. himii. 1998. Vol. 67, vyp. 10. P. 940-968.

[2] Kosyhova L.A., Pikshilingajte Ju.-V.K., Zaks A.S., Rabotnikov Ju.M. Sintez i protivovospalitel'naja aktivnost' diamidofosforil'nyh proizvodnyh aminociklogeksana // Him-farm. zh. 1996. № 5. P. 45-46.

[3] Dzhiembaev B.Zh. α-Oksi- i α-aminofosfonaty shestichlennyh (N, O, S, Se) geterociklov. Almaty: Kompleks, 2003. 234 p.

[4] Cherkasov R.A., Galkin V.I, Galkina I.V., Garifzjanov A.R., Sobanov A.A. Aminofosfonaty: mehanizmy obrazovanija, reakcionnaja sposobnost' i analiticheskie svojstva // Butlerovskie soobshhenija. 2005. Vol. 6. P. 30-36.

[5] Pawel Kafarski, Micha Górny vel Górniak and Iga Andrasiak Kabachnik-Fields Reaction Under Green Conditions – A Critical Overview // Current Green Chemistry, 2015, 2, 218-222.

[6] Ádám Tajti, Erika Bálint, György Keglevich Micro wave-assisted synthesis of α-aminophosphonates and related derivatives by the Kabachnik-Fields reaction// Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2019, 194:4-6, 379-381.

[7] Konovalova I.V., Burnaeva L.A. Reakcija Pudovika. Kazan': Izd-vo KGU, 1991. 147 p.

[8] Yashin N.V., Villemson E.V., Chemagin A.V., Averina E.B., Kabachnik M.M., Kuznetsova T.S. Synthesisofnovela-aminophosphonatescontainingsmallrings // Synthesis. 2008. № 3. P. 464-468.

[9] Pudovik A.N., Sobanov A.A., Zolotuhin A.V., Galkin V.I., Cherkasov R.A. Kinetika i mehanizm reakcii Pudovika v rjadu azometinov. I. Prisoedinenie dimetilfosfita k N-izopropil-benzal'iminam // Zhurn. obshhej himii. 2002. Vol. 72, № 7. P. 1141-1144.

[10] Sobanov A.A., Zolotuhin A.V., Galkina I.V., Galkin V.I., Cherkasov R.A. Kinetika i mehanizm reakcii Pudovika v rjadu azometinov III. Kislotno-kataliziruemoe gidrofosforilirovanie iminov // Zh. obshh. Himii. 2006. Vol. 76, vyp. 3. P. 442-451.

[11] Gyorgy Keglevich, Erika Balint,Reka Kangyal, Maria Balint, Matyas Milen A Critical Overview of the Kabachnik–Fields Reactions Utilizing Trialkyl Phosphites in Wateras the Reaction Medium: A Study of the Benzaldehyde-Benzylamine Triethyl Phosphite/ Diethyl Phosphite Models // Heteroatom Chemistry. 2014. Vol. 25, № 4. P. 282-289.

[12] Porojkov V.V., Filimonov D.A. Komp'juternyj prognoz biolo-gicheskoj aktivnosti himicheskih soedinenij kak osnova dlja poiska i optimizacii bazovyh struktur novyh lekarstv // V sb.: Azotistye geterocikly i alkaloidy. M.: Iridium-press, 2001. Vol. 1. Р. 123-12.

Published

2021-05-03