СОДЕРЖАНИЕ БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ TARAXACUM KOK-SAGHYZ RODIN

Авторы

  • К.С СМАИЛОВА Казахский национальный женский педагогический университет
  • Г. Е. Азимбаева Казахский национальный женский педагогический университет

Ключевые слова:

Taraxacum kok-saghyz Rodin, макро- и микроэлементы, биологически активные вещества, лекарственный препарат

Аннотация

В статье приведен химический состав, количество биоактивных веществ и макро-, микроэлементы надземной части растений Taraxacum kok-saghyz Rodin. В составе растения Taraxacum kok-saghyz Rodin содержится достаточное количество макро- и микроэлементов, которое не превышает предельно допустимую концентрацию. Для определения их использовали атомно-эмиссионные методы количественного спектрального анализа, прибор Anallyst. Количество макро- и микроэлементов не превышает ПДК. По данным исследований, растение содержит большое количество каротина (7-18 мкг / 100 г), полифенолов (5,20-6%), флавонои-дов (1-2%) и аминокислот. Лабораторные анализы свидетельствуют, что в составе Taraxacum kok-saghyz Rodin содержится цинк, железо, никель, медь, которые не превышают ПДК. На основе этих данных можно рекомендовать данное растение в качестве лекарственного препарата.

Литература

[1] Ualihanova G.Zh. Osіmdіk biotehnologijasy. Ekіnshі tolyktyrylgan basylym. Almaty, 2009.
[2] Bugaj S.M. Botanicheskie i biologicheskie osobennosti kok-sagyza. M.: Mir, 1989. P. 53-57.
[3] Kurennov I. Jenciklopedija lekarstvennyh rastenij. M.: Martin, 2008.
[4] Kenesarina N.A. Osіmdіkter fiziologijasy zhane biohimija negіzderі. Akқmola: Agrarlyk universitetі, 2005. 68 p.
[5] Mihajlovna F.G., Mirovich V.M., Gennad'evna G.E., Viktorovna M. Fitohimicheskij analiz rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhego flavonoidy. Irkutsk: GOU VPO irkutskij gosudarstvennyj medicinskijuniversitet minsocrazvitija RF, 2009. 8 p.
[6] Simonov L.K., Zavadskij V.A., Ponomarev B.N., Vasil'ev Ju.I., Mursalieva V.K., Gemedzhieva N.G. Poluchenie i issledovanie jekstraktov rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhih dubil'nye veshhestva // RGP Institut biologii i biotehnologii rastenij MON RK. Kazahskij Nacional'nyj universitet im. al'-Farabi. Vestnik KazNU. Serija himicheskaja. 2012. № 1. P. 285-284.
[7] Barsukov V.I. Atomnyj spektral'nyj analiz. 2005. 132 p.
[8] Ermakova A.I. Metody biohimicheskogo issledovanija rastenij. L.: Kolos, 1972. P. 141-183.
[9] Pleshkov B.P. Pratikum po biohimij rastenij. M.: Kolos, 1976. P. 240-242.
[10] Fitohimicheskij analiz rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhego flavanoidov: Metodicheskie posobie farmoknezii. Irkurstk, 2009.
[11] Esmagulov K. Biologijalyk himija praktikumy oku kuraly. Almaty, 2008.
[12] Polevogo V.V., Maksimova Ғ.B. Metody Biohimicheskogo analiza rastenij. P. 120-122.
[13] Grinkeevija N.I., Safronich L.N. Himicheskij analiz Lekarstvennyh rastenij.
[14] Filipcova G.G., Smolich I.I. Biohimija rastenij: metod. Rekomendacii k laboratornym zanjatiem, zadanija dlja samost. Rab. BGU. 2004. 60 p.
[15] Dmitrij Alekseevich Shmatkov, Ispol'zovanie fizika-himiskih metodov analiza dlja izuchenija himicheskogo sostava, ocenki kachestva i standartizacii kornej lopuha: Avtoref. dis. … kand. farmac. nauk 15.00.02. M., 2002. 22 p.
[16] Esқalieva B.K. Fitopreparattar zhane tabigi biologijalyk belsendі zattardyn himijasy. Almaty: Kazak univervsitetі, 2013. 67 p.
[17] Klinskaja E.O. Analiz sposobnosti oduvanchika lekarstvennogo (Taraxacumofficinale) nakaplivat' svinec i cink // Jelektronnyj zhurnal: «Issledovano v Rossii». 209. 2004. P. 2210-2218. (http:zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/209.pdf).
[18] Beljakov K.V. Izuchenija soderzhanija polisaharidov v kornjah oduvanchika lekarstvennogo // Sovremennye problemy farmacevticheskoj nauki i praktiki: Sbornik nauchnyh trudov. M., 1999. Vol. 38, ch. ІІ. P. 164-172.
[19] Rudenko A.O., Karcova L.A. Opredelenie vazhnejshih aminokislot v slozhnyh ob'ektah biologicheskogo proishozhdenija metodom obrashhenno-fazovoj VJeZhH s polucheniem feniltiogidantionov aminokislot. SPb., 2009. P. 254-255.
[20] Introduction to HPLC. Shimadzu, Japane, 2008.

Загрузки

Опубликован

2021-05-03