CONTENT OF BIOACTIVE SUBSTANCES IN PLANTS TARAXACUM KOK-SAGHYZ RODIN

Authors

  • K. S. Smailova Kazakh National Women's Teacher Training University
  • G. E. Azimbayeva Kazakh National Women's Teacher Training University

Keywords:

Taraxacum kok-saghyz Rodin, macro-micro elements, biologic active substance, a medicinal product

Abstract

In this article the chemical composition, number of bioactive substances and macromicro elements of the aboveground part of Taraxacum kok-saghyz Rodin plants are considered. The Taraxacum kok-saghyz Rodin plant contains a sufficient amount of macro- and microelements. To determine them the atomic emission method of quantitative spectral analysis (Anallyst device) was used. The number of macro-micro elements does not exceed the permissible concentration ‒ MPC. According to research the plant contains a large amount of carotene (7-18 mkg / 100 g), polyphenols (5.20-6%), flavonoids (1-2%) and amino acids. Laboratory tests show that Taraxacum kok-saghyz Rodin contains zinc, iron, nickel, and copper and their content does not exceed (MPC). Based on these data, it is possible to recommend this plant as a medicinal product.

References

[1] Ualihanova G.Zh. Osіmdіk biotehnologijasy. Ekіnshі tolyktyrylgan basylym. Almaty, 2009.
[2] Bugaj S.M. Botanicheskie i biologicheskie osobennosti kok-sagyza. M.: Mir, 1989. P. 53-57.
[3] Kurennov I. Jenciklopedija lekarstvennyh rastenij. M.: Martin, 2008.
[4] Kenesarina N.A. Osіmdіkter fiziologijasy zhane biohimija negіzderі. Akқmola: Agrarlyk universitetі, 2005. 68 p.
[5] Mihajlovna F.G., Mirovich V.M., Gennad'evna G.E., Viktorovna M. Fitohimicheskij analiz rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhego flavonoidy. Irkutsk: GOU VPO irkutskij gosudarstvennyj medicinskijuniversitet minsocrazvitija RF, 2009. 8 p.
[6] Simonov L.K., Zavadskij V.A., Ponomarev B.N., Vasil'ev Ju.I., Mursalieva V.K., Gemedzhieva N.G. Poluchenie i issledovanie jekstraktov rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhih dubil'nye veshhestva // RGP Institut biologii i biotehnologii rastenij MON RK. Kazahskij Nacional'nyj universitet im. al'-Farabi. Vestnik KazNU. Serija himicheskaja. 2012. № 1. P. 285-284.
[7] Barsukov V.I. Atomnyj spektral'nyj analiz. 2005. 132 p.
[8] Ermakova A.I. Metody biohimicheskogo issledovanija rastenij. L.: Kolos, 1972. P. 141-183.
[9] Pleshkov B.P. Pratikum po biohimij rastenij. M.: Kolos, 1976. P. 240-242.
[10] Fitohimicheskij analiz rastitel'nogo syr'ja, soderzhashhego flavanoidov: Metodicheskie posobie farmoknezii. Irkurstk, 2009.
[11] Esmagulov K. Biologijalyk himija praktikumy oku kuraly. Almaty, 2008.
[12] Polevogo V.V., Maksimova Ғ.B. Metody Biohimicheskogo analiza rastenij. P. 120-122.
[13] Grinkeevija N.I., Safronich L.N. Himicheskij analiz Lekarstvennyh rastenij.
[14] Filipcova G.G., Smolich I.I. Biohimija rastenij: metod. Rekomendacii k laboratornym zanjatiem, zadanija dlja samost. Rab. BGU. 2004. 60 p.
[15] Dmitrij Alekseevich Shmatkov, Ispol'zovanie fizika-himiskih metodov analiza dlja izuchenija himicheskogo sostava, ocenki kachestva i standartizacii kornej lopuha: Avtoref. dis. … kand. farmac. nauk 15.00.02. M., 2002. 22 p.
[16] Esқalieva B.K. Fitopreparattar zhane tabigi biologijalyk belsendі zattardyn himijasy. Almaty: Kazak univervsitetі, 2013. 67 p.
[17] Klinskaja E.O. Analiz sposobnosti oduvanchika lekarstvennogo (Taraxacumofficinale) nakaplivat' svinec i cink // Jelektronnyj zhurnal: «Issledovano v Rossii». 209. 2004. P. 2210-2218. (http:zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/209.pdf).
[18] Beljakov K.V. Izuchenija soderzhanija polisaharidov v kornjah oduvanchika lekarstvennogo // Sovremennye problemy farmacevticheskoj nauki i praktiki: Sbornik nauchnyh trudov. M., 1999. Vol. 38, ch. ІІ. P. 164-172.
[19] Rudenko A.O., Karcova L.A. Opredelenie vazhnejshih aminokislot v slozhnyh ob'ektah biologicheskogo proishozhdenija metodom obrashhenno-fazovoj VJeZhH s polucheniem feniltiogidantionov aminokislot. SPb., 2009. P. 254-255.
[20] Introduction to HPLC. Shimadzu, Japane, 2008.

Downloads

Published

2021-05-03